Retningslinjer og særlige restriktioner

Retningslinjer og særlige restriktioner

Det forventes, at udstillere til Flyvende Fremtid og Danish Air Show 2024 på Flyvestation Aalborg overholder gældende lovgivning og retningslinjer på Flyvestationens område.

Det forventes, at udstillere til Flyvende Fremtid og Danish Air Show 2024 på Flyvestation Aalborg overholder gældende lovgivning og retningslinjer på Flyvestationens område. Lovgivnings- og bestemmelsesgrundlaget spænder bredt og har primært til formål at tilsikre flyvesikkerhed, personsikkerhed og militær sikkerhed.

Det kan være uoverskueligt for udefrakommende at gennemskue, og derfor vil vi i Flyvende Fremtid og Danish Air Show skulle foretage individuelle vurderinger for hver udstiller. Vi ønsker, at udstillingen skal være så interessant og inspirerende som muligt for de besøgende. Vores tilgang til opgaven er derfor at forsøge at finde relevante løsninger, hvis elementer i jeres planlagte udstilling potentielt udgør risiko eller bryder med lovgivning, retningslinjer eller øvrige kontraktuelle forhold.

Retningslinjer og særlige restriktioner for udstillere til Flyvende Fremtid og Danish Air Show 2024 (ikke-udtømmende):
 • Genstande som kan frigøres ved vindstød som eksempelvis medbragte pavilloner, skal godkendes eksplicit, og brugen af disse kan blive indskrænket, såfremt vejrudsigten er ugunstig.
 • Lette genstande som kan fyge eller flyve væk er som udgangspunkt ikke tilladt. Men hvis man vælger at medbringe flyers, balloner og lignende, er det udstillers ansvar at sikre, det ikke er til fare for flyvesikkerhed. Tag gerne kontakt til Flyvende Fremtid og Danish Air Show ved spørgsmål.
 • Ild, flammer, røg, eksplosioner og lignende er ikke tilladt.
 • Kemikalier som kan udgøre fare for mennesker, natur og fly skal synliggøres i tilmeldingsblanketten.
 • Køretøjer, flyvende fartøjer og andre materielle genstande, som indgår i udstillingen eller kan blive bragt i bevægelse med den mindste fare for flyve- og personsikkerhed, skal godkendes særskilt af Flyvende Fremtid og Danish Air Show.
 • Udstilling, som involverer materiel, køretøjer eller andet med høj vægt, som medfører risiko for markskade, som eksempelvis hjulsport, skal godkendes af Flyvende Fremtid og Danish Air Show.
 • Al udstillingsaktivitet, som kræver permanent eller midlertidig indhegning/afspærring af et område, skal forhåndsgodkendes af Flyvende Fremtid og Danish Air Show.
 • Udstyr, som udsender lys eller lydbølger, som kan være til gene for flytrafik skal synliggøres tilmeldingsblanketten.
 • Udstillingen må som udgangspunkt maksimalt nå en højde på 10 m.
 • Ingen kørsel i udstillingsområdet er tilladt, når udstillingsområdet er åbent for publikum.
 • Ingen droner med mindre dette er koordineret og godkendt af Flyvende Fremtid og Danish Air Show. 
 • Alle forventes at være del af sikkerheden, såfremt dette er nødvendigt.
 • Udstillere bedes have in mente, at udstillingsområdet primært foregår på græs. Derfor forbeholder Flyvende Fremtid og Danish Air Show sig retten til at ændre i udstillingsplanen, hvis vejrforholdene gør det nødvendigt. 
 • Der må ikke bankes teltpløkker eller lignende i jorden uden godkendelse fra Flyvende Fremtid og Danish Air Show.

Har I brug for mere information?

I kan altid sende en mail med spørgsmål til eksempelvis praktik eller standpladser til flyvendefremtid@aalborg.dk .

Her kan du læse flere praktiske informationer om arrangementet, og hvad du skal forholde dig til som udstiller.